SLO zoekt op dit moment geen nieuwe leden voor de vakvernieuwingscommissies.