SLO zoekt leraren (vmbo) voor de vakvernieuwingscommissie Fries

Denk jij mee over wat leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren?